Nếu có đứa nào khác sờ con cặc này em sẽ cắt nó vứt đi

Phí tinh trùng quá,sao bà ấy không nuốt đi nhỉ?
Anh cu bự,chơi phê quá.

Nếu có đứa nào khác sờ con cặc này em sẽ cắt nó vứt đi