Thuê gia sư về dạy học và cái kết

Diễn viên: Sakura Miura

Thuê được em gia sư dâm đãng dạy ở nhà và trong đó thì mọi chuyện thì bạn biết rằng rồi đấy, em nằm đó cởi từng bỏ từng lớp vải của mình xuống cho cậu học trò này khám phá khắp thân thể, và đặc biệt là mu lồn của em sử dụng luôn những đồ chơi tình dục để mà khuấy động cảm xúc.