Trận chiến kinh điển giữa hai người

Em này là con nhà lành nha quý vị. Dạy bảo em nó từ từ

Gái nhà lành, hiền dịu, nhút nhát, mới lớn nên dạy từ từ